فرم درخواست برگه آنالیز مواد شیمیایی رومیل و مرک

واحد پشتیبانی فنی شرکت پارس فراسو در تمامی ساعات کاری در خدمت مشتريان گرامی می باشد. خواهشمند است فرم زیر را به دقت تکميل نمائيد , پس از ارسال اطلاعات مورد درخواست حداکثر ظرف مدت پنج ساعت برگه مورد نظر به آدرس شما از طريق پست الکترونيک ارسال خواهد شد .

برگه‌ آناليز مواد COA) certificate of analysis) چیست؟
خواص فیزیکی و شیمیایی یک محصول به نوع مواد اولیه و ریزساختارهای آن بستگی دارد. جهت انجام پژوهش، ویژگی های یک ماده و ارائه ترکیب درصد اجزاء تشکيل دهنده نمونه , تعیین اجزاء آلی و معدنی موجود در آنها شناسايي می شوند.

برگه اطلاعات ايمنی مواد شیمیایی (MSDS)
بسیاری از مواد شيميائي که درآزمایشگاه استفاده می کنیم به صورت بالقوه بسيار خطرناک است . مخصوصاً در شرایطی همچون دمای زياد , فشار يا زمانی که با ماده های دیگر ترکیب می شوند. دو پارامتر اصلی برای شناسایی علایم ( خطر شیمیایی ) وجود دارد. برگه اطلاعات ایمنی مواد ( MSDS ) و لیبل های شیمیایی که در ادامه به یکی از آنها یعنی ( MSDS ) اشاره می کنیم .

فرم درخواست برگه آنالیز مواد شیمیایی رومیل

MSDS چیست ؟

اين کلمه مخفف ( Material Safety Data Sheet ) یا ( برگه اطلاعات ایمنی مواد ) به نوعی دفترچه راهنمای استفاده و نگهداری یک ماده شیمیایی محسوب می شود که اطلاعاتی در مورد ماهیت ماده , شناخت عوامل خطر بالقوه و راههای کنترل آن در اختیار ما می گذارد. MSDS در سایت های توليد کننده مـواد شیمیایی در بعضی موارد با SDS نشان داده است. این دفترچه راهنما ممکن است اطلاعات زیادی را به شما بدهد و از طرفی چون تولید کنندها های مواد شیمیایی در دنیا بسیار زیاد هستند هر کدام از آنها می توانند اطلاعات متفاوتی را ارائه دهند . که این باعث سر در گمی کاربر می شود از این رو از سال 2004 میلادی انستیتو ملی استاندارد آمریکا در استاندارد شماره ANSIZ400.1-2004 یک فرمت شانزده قسمتی را برای آن پیشنهاد داده است و امروزه تقریباً اکثر کشورهای دنیا آن را پذیرفته اند و طبق این استاندارد MSDS را تدوین می کنند .  

 

فرم درخواست آنالیز

 

مراحل گرفتن برگه آناليز  -   برگه آناليز محصولات زیگما آلدریچ  -   برگه آنالیز محصولات آزمایشگاهی - برگه آنالیز مرک آلمان - برگه آنالیز رومیل - مواد شیمیایی آزمایشگاهی - فروش مواد شیمیایی - درخواست مرک - فرم آنالیز مواد شیمیایی آزمایشگاهی - فرم برگه آنالیز - فروشندگان مواد شیمیایی - انیدرید اسید - مواد صنعتی - برگه آنالیز کمپانی مرک آلمان