• مواد شیمیایی , تجهیزات آزمایشگاهی , Romil , واردات و صادرات مواد شیمیایی
  • تجهيزات آزمایشگاهی
  • روتاری اواپراتور آزمايشگاهی فول اتوماتيک

با ارائه درخـواســت خــــدمات پـــــس از فـــــروش از طـريـق وب ســـايــت شـــرکت پـــارس فـــــراســــو زمان و هـــــزينه تــــعميرات را به حداقل کاهـــــــش دهيد.

در صورت ارسال درخـواست از طريـق وب سايت شرکت پــارس فــــراســـــو , هزينه ارســال کالای شــــما با ســـــريع ترین روش مـمـکن بـه صـورت رايـگان خـواهــنـد بـود.

شرکت پارس فراسو با کادری مجرب در تمام طول شبانه روز در بخش خدمات و پشتيبانی پاسخگوی شما می باشد . لطفاً با شماره تماس 9221421526 98 + تماس حاصل فرمائيد.