اسید هیدروکلریدریک  - Hydrochloric Acid

اسید هیدروکلریدریک  دارای جرم مولکولی 36.46 می باشد . و شــــماره کــــد بیــــن المـــلل ( Cas Number ) آن 0-01-7647 اســـت. دانسیته  اسید هیدرو کلریدریک 1.18 می باشد و دارای خلوصیت 37 درصد می باشد . 

اسید هیدروکلریدریک محلولی شفاف ، بی‌ رنگ و دارای بوی تندی است که بخاطر هیدروژن کلرید در آب است. اسید هیدروکلریدریک یک اسید معدنی بسیار خورنده و قوی می باشد که استفاده‌های صنعتی زیادی دارد . هیدروکلریک اسید به‌ طور طبیعی در اسید معده موجودات زنده یافت می‌شود. میزان pH اسید هیدروکلریدریک بین صفر تا ۲ می‌باشد. هیدروکلریک اسید از قدیم به نام‌ جوهر نمک نیز معروف بوده و از ویتریول ( سولفوریک اسید ) و نمک طعام به دست می آيد. 

 

 

اسید هیدروکلریدریک

می توانید قیمت اسید هیدروکلریدریک Super Pure  و یا گرید آنالیز این کالا را از شرکت Romil انگلستان  هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک دريافت نمایید.

جهت دريافت برگه آنالیز و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .